MODEL: @veronika.levshyna
MUA & HAIR: @makemeupstudioandschool
@toma_sliepchenko @skrypka_yuliya
LOOK: @semenenko.for.women
LOCATION: @1st.photostudio
PHOTO: @hann.kush
VIDEO: @dima_uptou
BACKSTAGE: @okhotnikova_photo
IDEA: @konstantin_keka