100% коштів від продажу NFT підуть на допомогу Національному інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Це один з найбільших центрів хірургії в Україні, який працює нон-стоп в умовах війни.

6 травня (на 71 день війни) відбувся реліз благодійного NFT-проекту ‘Children of War’ https://childrenofwar.net/. Колекція ілюстрацій була створена українською художницею Оксаною Драчковською та складається з 10 малюнків. Кожен з них розповідає історії дітей, які стали очевидцями війни Росії проти України, постраждали від неї.

“Я рада взяти участь у проекті ‘Children of War’. Для мене це абсолютно новий досвід та новий світ діджитал арту, який ще й дозволяє зібрати мільйони доларів на допомогу Україні. Ще ніколи я не відчувала свою професію настільки важливою та корисною, як зараз, тому намагаюся допомагати нашій країні на своєму фронті”, — прокоментувала авторка ілюстрацій Оксана Драчковська.

Команда платформи Kaizen Finance, яка реалізувала технічне рішення на сайті, гарантує прозорість всіх операцій завдяки технології смарт-контракту. Купуючи NFT, кошти з гаманця нового власника автоматично перераховуються на гаманець Інституту Шалімова, а автори проекту не мають жодного доступу до грошей.

“NFT-проекти на підтримку України стали справжньою революцією у благодійності. За кілька місяців криптосуспільство всього світу зібрало мільйони, це вражає. Ми з командою також долучилися до цього марафону і створили проект про дітей на підтримку київського хірургічного центру. Так, наш проєкт не лише транслюватиме історії дітей України, а й матеріально забезпечить першочергові потреби інституту”, — розповіла ініціаторка проекту ‘Children of War’ та CEO платіжної системи LEO Альона Шевцова.

Вартість одного NFT стратує від 0.06 ETH (≈$170). Покупець має можливість самостійно встановити ціну, за яку хоче придбати ілюстрацію.

‘Children of War’: how Ukrainian children’s stories have become a charitable NFT collection
100% of the NFT sales proceeds will be transferred to the OO Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology. It is one of the largest surgery centers in Ukraine, working non-stop during the war.

On May 6 (the 71st day of the war), the charity NFT project ‘Children of War’ was released. The collection of illustrations was created by Ukrainian artist Oksana Drachkovska and made up of 10 pictures. Each of them tells the stories of children who witnessed and suffered from Russia’s war against Ukraine.

“I am happy to take part in the ‘Children of War’ project. For me, this is a completely new experience and a new world of digital art, which also allows us to raise millions of dollars to help Ukraine. I have never felt my profession so important and useful as now, so I try to help our country on my front”, commented the author of the illustrations Oksana Drachkovska.

The team of the Kaizen Finance platform, which implemented the technical solution on the site, guarantees the transparency of all transactions thanks to smart contract technology. When buying NFT, the funds from the wallet of the new owner are automatically transferred to the wallet of the Shalimov Institute, and the authors of the project do not have any access to money.

“NFT projects in support of Ukraine have become a real revolution in charity. In a few months, the crypto community around the world has amassed millions, which is impressive. My team and I also joined this marathon and created a project about children in support of the Kyiv Surgical Center. Yes, our project will not only broadcast the stories of Ukrainian children but also provide for the primary needs of the institute”, said Alyona Shevtsova, the initiator of the ‘Children of War’ project and CEO of the LEO payment system.

The cost of one NFT starts at 0.06 ETH (≈ $170). The buyer has the opportunity to set the price at which he wants to buy an illustration.